Ratings & reviews for Siccas Guitars

Recht van terugtrekking

Herroepingsrecht

Herroepingsbeleid

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die niet in de eerste plaats kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten.

Recht van herroeping

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag dat de overeenkomst is gesloten. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (Siccas Guitars GmbH, Roonstr. 3, 76137 Karlsruhe, Duitsland, E-mail: info@siccasguitars.com, Tel: +49 721-66984830) op de hoogte te stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar het is niet verplicht.
Het verzenden van de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn volstaat om de herroepingstermijn in acht te nemen.
Het verzenden van de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn volstaat om de herroepingstermijn in acht te nemen.

Gevolgen van de intrekking

Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit uw keuze voor een andere levering dan de goedkoopste standaard leveringsoptie die wij aanbieden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de dag waarop wij uw kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u oorspronkelijk voor deze transactie hebt gebruikt, tenzij wij uitdrukkelijk anders met u zijn overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden u in ieder geval geen kosten in rekening gebracht.
Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat de goederen aan ons worden teruggestuurd of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen aan ons hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U moet de goederen onmiddellijk terugsturen of overdragen en in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gebracht van de herroeping van deze overeenkomst. De herroepingstermijn wordt gehandhaafd als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt.
U draagt alle directe kosten voor het retourneren van de goederen. U dient alleen te betalen voor eventuele afschrijving van de producten als deze afschrijving kan worden toegeschreven aan een behandeling van u die niet nodig was voor de controle van de staat, de kenmerken en de functionaliteit van de producten.

Voorbeeld Intrekkingsformulier

(Als u dit contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug)

Aan:
Siccas Guitars GmbH
Roonstr. 31
76137 Karlsruhe, Duitsland

- Hierbij herroep ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van het (de) volgende product(en) / de levering van de volgende dienst(en)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)
- Datum
—————————————
(*) Doorhalen/verwijderen van ontoepasselijke optie

feedback_caps.png
nl_NLDutch

OhGitaar Menu

#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=6928#!trpen#GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner#!trpst#/trp-gettext#!trpen#